Atık Yönetim Planları

Atık  yönetimi;  atığın  toplanması,  taşınması,  geri  kazanılması,  bertaraf  edilmesi, 
bu  tür  faaliyetlerin  gözetim,  denetim  ve  izlenmesi  işlemlerini  kapsayan  bir 
faaliyetler  bütünüdür.  Endüstriyel  atık  yönetim  planlarının  hazırlanması 
konusunda firmamız;
-  Faaliyetin yerinde incelenerek atık türlerinin belirlenmesi,
-  Atıkların taşınması ve bertarafına ilişkin tekliflerin alınması ve lisanslı firmalar ile yapılacak sözleşmeler ile ilgili organizasyonun yapılması,
-  Atık türlerine göre yapılacak atık alanlarıyla ilgili teknik bilgilendirmenin yapılması,
-  Atık alanlarının ilgili yönetmelikler bazında uygunluğunun kontrolünün yapılması,hususlarında profesyonel olarak hizmet vermektedir