BLOG

Sıfır Atık Yönetmeliği

Sıfır Atık Yönetmeliği 12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.EK-1 listede yer alan bina ve yerleşkelerin uygulama takvimi doğrultusunda, sıfır atık yönetim sistemini kurarak uygulamaya geçmeleri zorunludur. Organize Sanayi

antalya çevre danışmanlık hizmetleri antalya çevre mühendisliği hizmetleri Yeşil meslekler Çevre Danışmanlık

Çed Raporu Nedir?

Çed Raporu Nedir? Çed, Çevresel Etki Değerlendirmesinin kısaltmasıdır. Çed raporu; Şehirlerde gerçekleştirilen projelerin, proje gerçekleşmeden önce projenin çevre üzerindeki etkilerinin neler olduğu çed raporu ile rapor edilir.Çed raporu süreci kendi başına bir ka

antalya çed raporu nedir antalya işyeri açma ruhsatı antalya çevre mühendislik Antalya madencilik izinleri antalya çed raporu antalya hava kalitesi modelleme antalya maden ruhsatı alma antalya çevre danışman hizmetleri Çevre Danışmanlık

Çevre danışmanlık firmasının hizmetleri nelerdir?

Çevre yönetimi hizmeti verilebilmesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel kişi olarak tanımlanıyor. Peki, çevre danışmanlık firmasının görevleri nelerdir?Çevre danışmanlık firmalarının görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz:Antalya Çevre danışmanlık hizmetlerini me

antalya çevre mühendislik antalya çevre danışmanlık firmaları antalya çevre danışmanlık antalya çevre danışmanlık hizmetleri antalya çevre mühendisliği hizmetleri antalya çevre danışman hizmetleri

Antalya Maden Ruhsatı

Maden ruhsatları Enerji Bakanlığına Bağlı Maden işleri Genel Müdürlüğünden alınır. Bu birimdeki maden ruhsatları 6 ana grupta toplanmıştır. Bu gruplar 3213 sayılı maden kanununa göre aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. Antalya Madencilik İzinleri için aşağıdaki maddelere d

antalya maden ruhsatı alma Antalya madencilik izinleri antalya madencilik antalya maden izinleri antalya maden açma izinleri antalya maden ruhsatı antalya çevre danışmanlık hizmetleri antalya çed raporu

Antalya Hava Kalitesi Modelleme

Antalya Hava Kalitesi Modelleme Antalya Hava Kalitesi Modelleme de mevcut ve yeni kurulacak tesislerin bacalarından veya bacadan dışarı atmosfere yayılan emisyonların saatlik kütlesel debileri, mevcut tesisler için bacalarda ölçülerek, baca dışından atmosfere veril

antalya hava kalitesi ölçüm alanları antalya hava kalitesi modelleme tesis alanı antalya işyeri açma ruhsatı antalya hava kalitesinin ölçeği antalya hava kalitesi modelleme antalya çed raporu antalya çevre danışmanlık firmaları