ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları içeren rapora ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporu denmektedir. 

İşletmeler, herhangi bir projeye başlamadan önce ya da mevcut işletmelerinde kapasite artışı planladıklarında ÇED Yönetmeliğinin; 
EK-I listesinde yer alan işletmeler için yetkilendirilmiş bir kuruluşa ÇED Raporu hazırlatmakla, 
EK-II listesinde yer alan işletmeler ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlatmakla yükümlüdürler.