Yeşil Yıldız Danışmanlığı

Yeşil  Yıldız;  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığı’nın  başlattığı 
“Çevreye  Duyarlı  Konaklama  Tesisleri”  projesi  kapsamında  Bakanlık  belgeli 
konaklama  tesislerine,  belirlenen  kriterlere  uymaları  koşuluyla  verilen  mevcut 
Turizm  İşletmesi  Belgelerindeki  yıldızların  yeşil  olarak  gösterildiği  ve 
plaketlerinin  üzerinde  çevreye  duyarlı  tesis  ibaresinin  yazıldığı  bir  çevre  etiketi 
(eko-label) uygulamasıdır.
Çevreye Duyarlılık Kampanyasının Amacı
• Çevrenin korunması,
• Çevre bilincinin geliştirilmesi,
•  Turistik  konaklama  işletmelerinde  çevreye  duyarlı 
yapılaşmanın  ve  işletmecilik  özelliklerinin  teşvik 
edilmesidir.
CANAYDIN  Çevre  Yeşil  Yıldız  Danışmanlık  Hizmeti;  “Çevreye  Duyarlı 
Konaklama Tesisi  Belgesi”  alınmasına esas olacak 
şekilde ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak, ilgili 
kamu  kurum  ve  kuruluşlarındaki  işlemleri,  resmi 
prosedürleri,  mevzuat  uygulamalarına  bağlı  olarak 
yürütülmesi  gereken  tüm  işlemleri  ve  meydana 
gelen  değişiklikler  konusunda  bilgilendirmeleri 
kapsamaktadır.