Atıksu Arıtma Tesisleri

Canaydın Çevre Mühendislik Olarak Atıksu Arıtma Tesisi projeleri için aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz. 

  • Evsel Atıksu Arıtma Tesisi
  • Endüsriyel Atıksu Arıtma Tesisi
  • Atıksu Arıta Tesisi Proje Onayı/Muafiyeti
  • AAT Kimlik Belgesi 
  • Deşarj Konulu Çevre İzni