Orman İzinleri

 • Arazide yapılacak çalışma ile mülkiyet ve yol durumunun araştırılması
 • Çalışma ve tesis alanlarının yerlerinin belirlenmesi
 • Maden Sahaları, Arama İşletme Altyapı,Tesis İzin Dosyası Tanzimi
 • Maden Arazisi Rehabilitasyon Projeleri
 • Define Arama İzinleri
 • Kömür Ocağı İzinleri
 • Eski Maden Sahaları İçin Arazi Rehabilitasyon Projeleri
 • Maden ve Petrol Arama ve İşletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektirmeyen)
 • Maden ve Petrol Arama ve İşletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektiren)
 • İşletme Tesisi Alt Yapı Tesis İzni Dosyası
 • (HES) Hidroelektrik Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı