Maden Atık Yönetim Planları

Madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların yönetimine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Maden Atıkları Yönetmeliği 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Ilgili Yonetmelik kapsamında, Madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması/zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların yönetimi için gerekli olan iş ve işlemleri içeren "Maden Atık Yönetim Planı" hazırlanması hizmetini Canaydın Çevre Mühendislik olarak vermekteyiz.