Yeşil meslekler

Sıfır Atık Yönetmeliği

Sıfır Atık Yönetmeliği 12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.EK-1 listede yer alan bina ve yerleşkelerin uygulama takvimi doğrultusunda, sıfır atık yönetim sistemini kurarak uygulamaya geçmeleri zorunludur. Organize Sanayi

antalya çevre danışmanlık hizmetleri antalya çevre mühendisliği hizmetleri Yeşil meslekler Çevre Danışmanlık