antalya çevre danışmanlık hizmetleri

Sıfır Atık Yönetmeliği

Sıfır Atık Yönetmeliği 12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.EK-1 listede yer alan bina ve yerleşkelerin uygulama takvimi doğrultusunda, sıfır atık yönetim sistemini kurarak uygulamaya geçmeleri zorunludur. Organize Sanayi

antalya çevre danışmanlık hizmetleri antalya çevre mühendisliği hizmetleri Yeşil meslekler Çevre Danışmanlık

Çevre danışmanlık firmasının hizmetleri nelerdir?

Çevre yönetimi hizmeti verilebilmesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel kişi olarak tanımlanıyor. Peki, çevre danışmanlık firmasının görevleri nelerdir?Çevre danışmanlık firmalarının görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz:Antalya Çevre danışmanlık hizmetlerini me

antalya çevre mühendislik antalya çevre danışmanlık firmaları antalya çevre danışmanlık antalya çevre danışmanlık hizmetleri antalya çevre mühendisliği hizmetleri antalya çevre danışman hizmetleri

Antalya Maden Ruhsatı

Maden ruhsatları Enerji Bakanlığına Bağlı Maden işleri Genel Müdürlüğünden alınır. Bu birimdeki maden ruhsatları 6 ana grupta toplanmıştır. Bu gruplar 3213 sayılı maden kanununa göre aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. Antalya Madencilik İzinleri için aşağıdaki maddelere d

antalya maden ruhsatı alma Antalya madencilik izinleri antalya madencilik antalya maden izinleri antalya maden açma izinleri antalya maden ruhsatı antalya çevre danışmanlık hizmetleri antalya çed raporu