Sıfır Atık Yönetmeliği

Sıfır Atık Yönetmeliği

Sıfır Atık Yönetmeliği


Sıfır Atık Yönetmeliği 12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

EK-1 listede yer alan bina ve yerleşkelerin uygulama takvimi doğrultusunda, sıfır atık yönetim sistemini kurarak uygulamaya geçmeleri zorunludur. 


Organize Sanayi Bölgeleri, Havalimanları, İş Merkezi ve Ticari Plazalar, 5000 m2 ve üzeri Alışveriş Merkezi Sıfır Atık DanışmanlığıLimanlar Sıfır Atık Yönetim Sistemi, 100 Oda ve Üstü Konaklama Kapasiteli Otel Sıfır Atık Yönetim Sistemi, Akaryakıt İstasyonları ve dinlenme tesisleri , 300 ve üzeri konuta sahip siteler,  100 yatak ve üzeri Sağlık Kuruluşları Sıfır Atık Yönetim Sistemi, ÇED Yönetmeliği Ek-1 Listesinde Yer alan sanayi tesisleri , Zincir Marketler, 31 Aralık 2020 tarihine kadar SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİ kurarak uygulamaya geçmek zorundadır.


1000-4999 m2 Alışveriş Merkezleri Sıfır Atık Yönetim Sistemi, Tren ve Otobüs Terminalleri, ÇED Yönetmeliği EK-2 Listesinde yer alan Sanayi Tesisleri, Eğitim Kurumları ve Yurtlar, 50-99 Arası Oda Kapasiteli İşletmeler, 50-99 arası yatak kapasiteli Sağlık Kuruluşları, 31 Aralık 2021 tarihine kadar, 4. grup tesisleri ise 31 Aralık 2022 tarihine kadar  SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİ kurarak uygulamaya geçmek zorundadır.


Sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü EK-1 listedeki yerler, 17 nci maddede tanımlanan süreç doğrultusunda temel seviyede sıfır atık belgesi almak zorundadır. Diğer yerler ise talep etmeleri halinde temel seviyede belge almak için müracaatta bulunabilir.Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla EK-1 listede tanımlanan uygulama takviminde belirtilen, sisteme geçişlerin tamamlanması için verilen son tarihten önce;

 2. Grupta tanımlanan mahalli idarelerde en az 1 çevre görevlisi bulundurulur.
 3. Grupta tanımlanan mahalli idarelerde çevre görevlisi bulundurulur ve/veya çevre danışmanlık hizmeti alınır.
 1. Grupta tanımlanan mahalli idarelerde çevre yönetim birimi kurulur.
           

Sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü olanlar ile sistemi gönüllü olarak kurmak isteyenler, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesinin sağlanması için sıfır atık danışmanlık hizmeti alabilirler. EK-4 doğrultusunda Bakanlıkça belirlenen puanlama kriterleri kapsamında platin belge almak isteyenlerin platin belge danışmanlık hizmetini almaları zorunludur. Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesine ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.


Etiketler