Antalya Maden Ruhsatı

Antalya Maden Ruhsatı

Antalya Maden Ruhsatı

Maden ruhsatları Enerji Bakanlığına Bağlı Maden işleri Genel Müdürlüğünden alınır. Bu birimdeki maden ruhsatları 6 ana grupta toplanmıştır. Bu gruplar 3213 sayılı maden kanununa göre aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. Antalya Madencilik İzinleri için aşağıdaki maddelere dikkat edilmesi gereklidir.
1.  Grup madenler
a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl. 
b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar.
2. Grup madenler
a) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan Agrega, mıcır veya öğütülerek kullanılacak kayaçlar.
b) Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar.
3. Grup madenler
Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç). Hidrojen Sülfür (7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla)
4. Grup madenler
a) Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit (Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer tuzlar, Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit veya bünyesinde en az %10 B2O3 içeren diğer Bor mineralleri), Stronsiyum tuzları (Selestin, Stronsiyanit), Barit, Vollastonit, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit, Huntit, Tabiî Soda mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva eden Kuvars kumu, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli Siyenit, Kalsedon (Sileks, Çört).
b) Turba, Linyit, Taşkömürü, (ömüre bağlı metan gazı , Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, Kokolit ve Sapropel (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla)
c) Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil), Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit), Nadir toprak elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, Renyum. 
5. Grup madenler
Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze), Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zeosit, Tanzonit), Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri (Spesartin, Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemererit. 

6. Grup madenler
Radyoaktif Mineraller ve diğer radyoaktif maddeler.
Bu gruplarda yer alan madenlerin özellikleri ile bu maddede yer almayan bir madenin grubunun tespitine ait esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Ruhsatlandırma işlemi gerçek kişiler ve tüzel kişiler adına yapılabilmektedir. Grubu tespit edilen maden öncelikle grubuna göre maden işleri genel müdürlüğünden, o sahanın daha önce ruhsatlı olup olmadığını öğrenmek için, sorgulatma yapılır. Eğer bu sorgulatma sonucunda alanın ya da sahanın boş olması durumunda;
Alanın mühendislik çalışması yapılarak uygun gruba, uygun koordinatlar atanarak bir alan oluşturulur. Bu alanlar;
1- 1.Grup madenler için 50 HA, 2. Grup madenler için 100 HA, 3. Grup madenler için 500 HA, 4. Grup madenler için 2000 HA, 5. Grup madenler için 5000 HA geçmeyecek şekildedir.
2- Alan çalışması yapıldıktan ve alan koordinatlı olarak belirlendikten sonra, Maden İşleri Genel müdürlüğüne ilk başvuru yapılır. Bu işlem için;
1. Ruhsat /sertifika müracaat formu
2. İlk müracaat taahhütnamesi
3. Ruhsat talep harcı
Hazırlanarak ve ruhsat talep harcı yatırılarak başvuruda bulunulur.
Uygun görülen başvurular sonucunda Hak sahibine 2 aylık bir süre verilir. Bu süre zarfında Hak sahibi aşağıdaki gerekli belgeleri, projeleri ve raporları hazırlayıp Maden İşleri Genel Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
 
Antalya Madencilik İzinleri almak için aşağıdaki belgelere sahip olması gerekmektedir:

Gerçek kişiler

a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Onaylı imza beyanı,
c) Ruhsat harcının yatırıldığına dair belge,
ç) Ruhsat teminatının yatırıldığına dair belge,
d) Ön inceleme raporu,
e) Maden arama projesi,
f) Mali yeterlilik belgeleri.

Tüzel Kişiler
 
a) Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
b) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge,
c ) Yönetimin onaylı imza sirküleri,
ç) Ruhsat harcının yatırıldığına dair belge,
d) Ruhsat teminatının yatırıldığına dair belge,
e) Ön inceleme raporu,
f) Maden arama projesi,
g) Mali yeterlilik belgeleri.

Antalya Maden Ruhsatı almak için yukarıdaki belgelere sahip olunması gerekmektedir.

CANAYDIN Çevre; Antalya Madencilik İzinleri ve Antalya İşyeri Açma Ruhsatı konusunda, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi amaç edinmiştir.

Etiketler