Çed Raporu Nedir?

Çed Raporu Nedir?

Çed Raporu Nedir?

Çed Raporu Nedir?

 Çed, Çevresel Etki Değerlendirmesinin kısaltmasıdır.
 Çed raporu; Şehirlerde gerçekleştirilen projelerin, proje gerçekleşmeden önce projenin çevre üzerindeki etkilerinin neler olduğu çed raporu ile rapor edilir.
Çed raporu süreci kendi başına bir karar verme süreci değildir;  karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici etkilerin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.
 Çed,  projelerle ilgili bütün ilgili tarafların bir araya geldiği ve görüş ve önerilerini paylaştıkları süreçtir. İlgili kişiler bu süreç içerisinde ortaya koydukları teknik bilgi ve görüşlerle projenin en uygun şekilde gelişimine katkı sağlarlar.
Çed raporunun amacı nedir?
 Antalya Çed raporunun amacı ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmadan, Antalya çevre değerlerini korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Çed Raporu Nedir?

1. Tasarım aşamasında ortaya çıkabilecek olumsuz olayları önceden görerek olumsuzlukların ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması,
2. Proje sahibi için maliyeti düşürücü seçenekler sunması.


Çed raporu alması gereken projeler nelerdir?

1. Rafineriler,
2. Termik güç santralleri,
3. Nükleer yakıt tesisleri,
4. Metal endüstri tesisleri,
5. Tank hacminin 100 m3 ve üzeri olduğu, elektrolitik veya kimyasal bir süreç kullanılarak metal veya plastik maddelerin yüzeylerinin metalle kaplandığı tesisler veya yüzey temizleme işleminin yapıldığı tesisler,
6. Asbest çıkartılması ve asbest içeren ürünleri işleme veya dönüştürme tesisleri,
7. Fonksiyonel olarak birbirine bağlı çeşitli birimleri kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan kimya tesisleri,
8. Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin üretildiği tesisler,
9. Şehirlerarası yollar ve havaalanları,
10. Suyolları, limanlar ve tersaneler.

Çed'in temel görevi nedir?

Projelerle ve gelişmelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel, yani karara etkiyecek birden fazla faktörü göz önüne alır bir şekilde daha sağlıklı karar vermelerini sağlamak için, onlara projelerden kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde göstermektir.

Antalya ÇED Raporu, Antalya çevre danışmanlık , Antalya hava kalitesi modelleme ve Antalya madencilik izinleri için Canaydın Çevre Mühendislik ve Danışmanlık hizmetinizde.info@canaydincevre.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Etiketler